HOBRO NORD / Ind og udmeldelse - Nye børn

Ind og udmeldelse

Indmeldelse
Skal ske via den Digitale Pladsanvisning på Mariagerfjords hjemmeside.
 
Udmeldelse

Udmeldelse sker fra den 1. i måneden, med 1 måneds varsel via den Digitale Pladsanvisning. 

 
Oplysninger vedr. venteliste kan kun fåes på pladsanvisningen.
 
 

 

 

Vuggestuen:

Hvis jeres barn går i vuggestuen er I garanteret en plads i Rosenhavens børnehave. Da jeres barn blev skrevet op til vuggestuen – skrev I ligeledes barnet op til fremtidig børnehave.

Dette ønske kan jo have ændret sig – eller I kan selv have slettet opskrivningen digitalt - så vi anbefaler, at I tjekker om jeres ønske stemmer overens med de oplysninger der ligger i den Digitale Pladsanvisning.

Skole/SFO:

Når jeres barn skal starte i skole skal I udmelde barnet af børnehaven via den digitale pladsanvisning. Dette skal ske med mindst en måneds opsigelse – og gerne i løbet af foråret.

Hvis I ønsker plads i SFO – skal I skrive jeres barn op til pladsen ligeledes via den Digitale Pladsanvisning.

 

Dagtilbud Hobro Nord  | Tlf.: 9711 5136 | trpet@mariagerfjord.dk